Картел и при млякото, за тютюна вече знаем

Картел и при млякото, за тютюна вече знаем

На пазара на тютюн през изминалите 2 години се откроява елемент на предварително съглашение между самите фирми, изкупуващи стоката от четирите сортови групи. Цените са натискани надолу, слязоха под 5 лева за масовия ориентал. Същата система от разбирателство между мандрите и изкупвачите действа у нас.

научи още