Само 317 заявления за застраховка на продукция

Само 317 заявления за застраховка на продукция

Земеделските стопани имаха възможност и тази година да кандидатстват за „помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

научи още