Животновъдите едва свързват двата края, за 7 години те са натрупали 4 пъти повече борчове

Животновъдите едва свързват двата края, за 7 години те са натрупали 4 пъти повече борчове

Държавата няма нужните експерти и хора с визия, които да дадат нужната стратегия и ясна ангажименти за подобряване на агросектора и заетите в него. За седемте години от присъединяването на България в Европейския съюз до 2014 година българските животновъди са задлъжнели четири пъти.  Думите на председателя на НКТБ Асен Кичуков се оказаха и този път 100% истина, трябва силно обединение, защото и общата цел, и общите интереси на всички селскостопански производители са едни и същи…

научи още