Селското стопанство и неговата сила

Селското стопанство и неговата сила

Селското стопанство е не само един сектор от икономиката, а една от движещите сили в общото направление на развитието ни в държавен план.

научи още