Тютюнът е една от най-трудните за отглеждане култури в България, която тенденциозно бе унищожена

Тютюнът е една от най-трудните за отглеждане култури в България, която тенденциозно бе унищожена

Иван Сабахлъков, тютюнопроизводител от Гоце Делчев и председател на сдружение „Басма“, което е част от НКТБ алармира за готвения протест на хората в Гоцеделчевско, заради неизплатената реколта от миналата година.

научи още