195 кг/дка е средният добив от лавандула в Североизточна България

195 кг/дка е средният добив от лавандула в област Силистра и останалите региони на Североизточна България, където се отглежда този вид култура. Това съобщиха т ОД „Земеделие“ в град Шумен. Получената продукция от 2105 дка е 410 тона. 

Най-висок среден добив се отчита в община Силистра – 350 кг/дка, следвана от община Тутракан и Алфатар – 250 кг/дка. В община Ситово средно от декар са прибрани по 200 кг/дка лавандула, а в община Дулово – 90 кг/дка. През 2015 година, средният добив от лавандула в региона е била 417 кг/дка. Почти приключва беритбата на праскови в областта.

Tutun_sadene_

Реколтирани са 630 дка от общо 649, при среден добив от 414 кг/дка. На този етап средният добив от сливи е 647 кг/дка. Завършило е прибирането на фуражния и градинския грах, средният добив е съответно 358 кг/дка и 109 кг/дка. Започнала е беритбата на тютюн в региона. Средният добив към момента при ориенталския сорт е 42 кг/дка, а при „Бърлей“- 67 кг/дка

Leave a Comment