Щитовката ни напада през юни

Напаст по трайните насаждения. Лозовата щитовка започва да се излюпва в първата десетдневка на месец юни.

Забележи ли се дори една ларва на лоза, това вече означава, че е достигнат прагът на икономическа вредност.изтеглен файл

Излюпването й обаче не приключва с този период. То продължава разтеглено във времето – докато при първите снесени яйца започва излюпване. Но в яйчното пухче други екземпляри са назад в развитието си и ще се излюпят. Това силно затруднява борбата.

Срещу новото поколение. Обикновено първото лятно пръскане се пада около 12-14 юни.678

Второто трябва да се направи 10-12 дни по-късно. Понякога помага третирането срещу второ поколение на шарения гроздов молец, ако съвпада с борбата срещу щитовката.

Leave a Comment