Светла Кичукова се оказа прозорлива: Проблемът с поливните площи и питейната вода става глобален

Водата, това е най-голямото богатство за всички, за селскостопанските производители е жизнено важно да бъде решен проблемът с поливките и спънките от държавата в тази насока. Това е мнението на Светла Кичукова, съпруга на председателя на НКТБ Асен Кичуков от месец март 2016 година. Две писма, две министерства и накрая терминологични анализи и обяснения от бившето ведомство на Десислава Танева.

Какво обаче се случва в глобален мащаб. Дали точният анализ на Кичукова се допълва и от учените по света.

Според доклада на ООН за справянето с недостига на вода като едно от големите предизвикателства на 21 век 1.2 милиарда души са засегнати от проблема в световен мащаб, като до 2025 се очаква броят имда достигне 1.8 милиарда. Загубите на питейна вода варират от 6% в развитите страни до 96% вразвиващите се, като за България годишните загуби на вода са близо 61% от целия обем поводопреносната мрежа. Липсата на питейна вода, високите нива на загуби и неефективното управлениена ВиК активите стимулират сектора да отправи поглед към  все по-популярните интелигентни решенияза мониторинг и управление на водата на световно ниво.

Стремейки се да отговори в най-висока степен на нуждите на пазара, „Вато Сървисис“ поставя новоначало за компанията, което започва с нейното преименуване и налагането на новия бранд –  Кюбико. Кюбико фокусира усилията и професионалния опит на екипа си в подкрепа на ВиК сектора чрез услугинасочени към интелигентното управление на активите и развитието на устойчива водна инфраструктура.

В доклада се подчертава, че в съседните на България страни – Македония, Гърция и Турция поливките за селскостопанските производители са или безплатни, при наличие на близък водоизточник, или на символична стойност – 0,67 евро цента в Гърция до 1,12 лира в съседна Турция.

Leave a Comment