Ръст на регистрираните стопани в Шумен

2500 земеделци от Шуменско са регистрирани до 4 март в Областна дирекция „Земеделие” (ОД „Земеделие”). Дотогава бе крайният срок, в който всеки регистриран земеделски стопанин или упълномощено от него лице трябваше да подаде информация за дейността си в съответната Общинска служба по земеделие според местонахождението на имота.0и0

„В сравнение с миналата година имаме увеличение с около 100 регистрации”, обясни директорът на ОД „Земеделие” Димитър Върбанов. Той поясни, че към момента общият брой на регистрациите включва както стари производители, така и нови.

Директорът на агроведомството посочи, че ако един предприемач не е регистриран земеделски производител, не може да кандидатства за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове.

„Срокът за пререгистрация изтече, но производителите, които не са имали досега регистрация, могат да го направят по всяко време на годината”, разясни Върбанов.

Те трябва да попълнят анкетни карти и анкетни формуляри, които се предоставят безплатно от ОД “Земеделие” и общинските служби по земеделие. Желаещите да се регистрират трябва да имат нотариален документ за земята или договор за наем, а ако искат да се занимават с животновъдство – документи от ветеринар за животните.

„Регистрацията отнема около един ден”, каза Димитър Върбанов.

Той допуска, че с отварянето на новите мерки по програмите за земеделие ще се увеличат и регистрациите.

Leave a Comment