Първа среща с фирмите от тютюневия пазар (video)

Една от най-динамичните фирма на българския пазар „Първомай БТ“ АД, която е ориентирана към износ в бившата ОНД, Гърция и Близкия изток прие първа среща с няколко от производителите на две сортови групи тютюн.

Инициативата бе подета от Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България. На тази официална среща Красимира Недева, мениджър от Първомай, бяха предначертани бъдещите графици за базовите обеми търсен и изкупен ориенталски тютюн.

Живко Желев заяви, че е готов да свика среща за качеството на сорта Крумовград, който трябва да се засади и отгледа в южната част на Хасковска област.

 Асен Кичуков, председател на НКТБ и производител на сорта Виржиния, ясно подчерта че само с диалог и правилно позициониране на субектите в целия бранш от работника, през производителя, оценителя и купувача трябва да има ясен баланс и коректност.

Той изтъкна и ролята на дружеството от Първомай, което силно се е представило през кампанията от 2014 година.

От дружеството за запознати с високото качество на ориенталския тютюн от цяла България.

Желанието е да има точни операции при сортирането на различните обеми от качеството на продукцията.

От своя страна Красимира Недева заяви, че външните пазари имат своята специфика и са стриктни по отношение на показателите за цялост, цвят и качествените характеристика на този вид селскостопанска продукция.

Leave a Comment