Отпуснаха 5 милиона за борба с ледените късове

Правителството се очаква да отпусне почти 5 милиона лева на Министерство на земеделието и храните за борба във връзка с началото на активния сезон за борба с градушките.

4 460 000 лв. ще отидат за вече доставените, но неплатени 3200 броя противоградови ракети (ПГР). За да се спази изискването всяка една ракетна площадка да разполага с поне 25 ПГР са нужни 5000 бр.

На склад в Изпълнителна агенция „Борба с градушките” преди началото на активния сезон са били налични само 1800 ПГР. Останалите 3200 бр. са доставени преди броени дни, но договора все още не е финансово обезпечен. 200 000 лв. струва и профилактиката на техниката. Заради лошите климатични условия през 2014 г., държавата е похарчила 5 560 000 лв. за закупуване на ПГР.karta

На 3 май за първи път за тази година от ИА „Борба с градушките” са предприели обстрел на градоопасни облаци. За целта са били изстреляни 478 протигоградови ракети, с които са обработени 85 градоопасни облаци.

У нас има 2000 ракетни площадки за борба с градушките, които са разпределени в 9 полигона. Самата стрелба по градоопасните облаци се разрешава или забранява от Център за координиране използването на въздушното пространство към ИА „Борба с градушките”. Ракетите най-често се изстрелват срещу градоопасни облаци, когато те се образуват над земеделски земи. Обстрелът с ПГР над населените места е забранен.

008 (2)

Leave a Comment