НКТБ с отлични резултати

Отлични резултати от координацията и диалога между Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България и Министерството на земеделието и храните. 

Това стана ясно след официалната среща на набиращата мащаби съсловна организация от всички сортови групи тютюн и министър Десислава Танева и екипа и, съставен от зам.министър Георги Костов, Николай Маринов – директор на главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” и експерта Георги Ралчев.

0002 нктб

От страна на съсловната организация на всички сортови групи на срещата отношение и предложения в хода на дневния ред взеха Асен Кичуков,  Живко Йорданов Желев, Нурдоан Ибрям Сюрмели, Тефик Али Хасан, Румен Валериев Минчев и Велко Стоянов Велев. Последният постави въпроса с по-широката база за информираност в планинските и полупланински райони, където е нужно издаването на специализирано печатно издание в помощ на стопаните.

На срещата бяха повдигнати широк набор от въпроси, обединени в няколко главни пункта.

Фото-страница-модел6-563x3533-563x353

1. Облагане не средствата, получени вече за референтния период
2. Ощетените тютюнопроизводители, които не бяха получили полагаемите ви средства за реферетния период
3. Утежнената процедура за отдаване на общински язовири под наем

В течение на срещата се изясниха голяма част от поставените теми и начините за преодоляване на различните разминавания и проблеми в горепосочените 3 точки.

На въпрос за облагане на средствата за реферетния период министър Танева обясни, че се води диалог с Министерство на финансите и ще бъде намерен най-добрия вариант, които да удовлетворява максимално производителите, от най-малкия до най-големия.

Фото-страница-модел6-563x3533-563x353

Благодарение на усилията и вложената енергия на членовете на УС на НКТБ и допитването до членовете и привържениците на новата съсловна организация се постигна огромен успех на Конфедерацията.

Национална конфедерация на тютюнопроизводителите в България направи всички възможно по-широк периметър от ощетени производители да получат средствата, предвидени в рамката от 105 милиона лева.

009

Така от 1209 бенифициента точно 838 ще получат до средата на май средствата си. Останалите не са попълнили коректно графата, по която да вземат част от общата сума от националните доплащания.

Има фрапантни случаи да се очертават зони в гробища, гора, стадион, язовир или пропаднала стопанска сграда.

Използвана е системата за идентификация на земеделските парцели. В резултат, на която бе установено, че останалите близо 400 производители на тютюн няма да получат подпомагане, защото са декларирали неземеделски площи. Плащанията на всички 838 изрядни тютюнопроизводители ще бъдат изплатени от Държавен фонд „Земеделие“ през следващия месец.

По трета точка взе отношение от зам.министъра Георги Костов. Той обясни, че предстои промяна в Закона за водите, където има настъпили промени и беше поискано становище от НКТБ.

Също така стана ясно, че с подкрепата на голяма част от структурите на тютюнджиите се работи върху промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, така че най-добрите образци от Полша, Италия и Гърция да бъдат приложени и у нас. Новата нормативна база трябва така да бъде изградена и оформена, че да бъдат защитени максимално производителите от всички сортови групи. Да има пазари, да има ясна категоризация и окачествяване на тютюна и плащането му в определени времеви периоди.Този хаос, който цари, трябва веднъж завинаги да бъде спрян.

От “Национална конфедерация на тютюнопроизводителите в България” искаме да благодарим на премиера Бойко Борисов за водената от него прозрачна и отворена политика към всички селскостопански производители, както и на министър на земеделието и храните Десислава Танева за диалога и ползотворната работа и постигнатите резултати.

 

Leave a Comment