НКТБ изпратиха писмо със забележки към предложения Закон за тютюна

Спешно събрание на членовете на НКТБ се проведе в офиса на организацията в Първомай. Асен Кичуков и ръководството се запознаха детайлно с публикувания Закон за тютюна, който всеки момент предстои да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. Те са открили няколко подводни камъка и подготвят писмо, с което да изкажа несъгласие с предложените формулировки.
Според новия закон тютюнопроизводителите ще бъдат регистрирани като земеделски производители след представяне на договор с изкупваща фирма. Това по думите на Асен Кичуков дава възможност на бъдат „извивани ръцете“ им от изкупвачите и производителите ще бъдат принуждаван да приемат условията им, независимо от това какви са, за даимат договор.

00035

Друг проблем е изискването изкупващите фирми да имат складова база – то облагодетелства само тези фирми, които вече са позиционирани в България и ги прави монополисти на пазара. Така производителите изпадат още в по-голяма зависимимост от благоволението им да сключат заветните договори, за да се регистрират като производители, и да произвеждат тютюн.

В Закона е разрешено да има браншови организации, но условията са поне 30% от производителите да са техни членове и 50% от произведеното количество тютюн да е тяхно. Това ограничава организациите до максимум 2. Иначе „благосклонно“ им е разрешено да договарят количества, цени и неплатими количества с изкупвачите. Асен Кичуков обясни, че неплатими количества това е процент от продукцията, който няма да бъде заплатен защото представлява механични примеси – пръст и други отпадъци, а изкупващите фирми считат, че 10% от тютюна трябва да бъде неплатен.

Управителния съвет на Конфедерацията ще излезе със своя позиция по въпроса. Тя e изпратена, както до Министерство на земеделието, така и до Народното събрание.

Вижте тук писмото на НКТБ

 

Leave a Comment