Министър Танева и Асен Кичуков градят информационни мостове в Шумен, Търговище, Разград и Варна

Жителите на Каолиново, Завет, Никола Козлево, Попово, Ветрино и Опака излязоха с удовлетворение от залите на специалните разяснително-информативни срещи с екипа на министър Десислава Танева.

Това стая ясно след приключилата няколкодневна обиколка в тази част на Североизточна България. Всички разминавания и документални грешки бяха обяснени, а част от тях, заедно с представителите на „Национална конфедерация на тютюнопроизводителите в България“ се коригираха и отстраниха на място.003 (2)

Всичко това се случи след официалната среща на министър Десислава Танева и експертите с представителите на УС на НКТБ с председател Асен Кичуков. Още преди около седмица се поставиха належалите проблеми с грешните очертавания на стопанските земи, както и липсата на финансиране по националните доплащания.

Николай Маринов – директор на главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения,  експерта Георги Ралчев и Янислав Янчев от дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ на МЗХ, отделиха внимание на няколко основни пункта:

00023

1. Цялостната картина на схемите по директните плащания;
2. Изискванията за това как да получават средства тютюнопроизводителите от всички сортови групи;
3. Прогресивното намаление и таванът на директните плащания;
4. Правилните и коректни документи при внасянето им в местните поземлени служби и др.

На срещата в Каолиново, която бе по организирана от членовете на УС на НКТБ Тефик Али и  Нурдоан Сюрмели, бяха приведени и примери за прилагането на директните плащания при различен размер стопанства.

Тефик Али сподели за нас, че вече има железен мост между Десислава Танева и Асен Кичуков, който свързва министерството и хората, работещи в него, със стопаните от неговия регион.

Николай Маринов от своя страна допълни, че тези срещи ще продължат, ако има нужда от експертния потенциал на колегите му от МЗХ при бъдещи семинари и инициативи, организирани от структурите на НКТБ по места.

Leave a Comment