Мименов: Разходите при тютюна растат

Всеки тютюнджия прави разходи, къде твърди като стойност, къде извънредни при нужда. „От Сдружението на производителите на ориенталски тютюн подкрепяме дребните тютюнопроизводители“, съобщи Арбен Мименов, председател на Сдружението на производителите на ориенталски тютюн.

По 3.50 лв. ще вземат тютюнопроизводители с производство до 2 т., а при над 2т. производителите ще получат по 1.50 лв. По думи на Мименов, производителите на ориенталски тютюн формират 95 % от тютюнопроизводителите в България. 

Той посочи, че мотивът на тази подялба е продиктуван от това, че себестойността на 1 кг ориенталски тютюн е много по – висока от себестойността на 1 кг ориенталски тютюн, произведен от едрите тютюнопроизводители.Фото - страница - модел

„При дребния тютюнопроизводител себестойността е висока, защото все още ползва кон и магаре за оранта, терените, върху които произвежда тютюн, са изключително пресечени, няма напояване, докато едрите тютюнопроизводители имат виждане за бизнес, за мениджмънт и така тяхната сметка излиза малко по-добре, не казвам, че покриват на 100 % всичко което са вложили, но ги молим за разбиране, че не могат да получат еднакво с индивидуалния тютюнопроизводител и този, който произвежда 20, 30, 50 или 100 тона тютюн” съобщи Мименов.

Leave a Comment