МЗХ към тютюнджиите: Парите влизат по сметките Ви в следващите дни

Дългото чакане приключва, няма да се преминава към Вариант Б, тоест министър от кабинета на Бойко Борисов 3 да разписва и превеждат от ДФЗ към личните партиди на стопаните, имащи право на национални доплащания за реферетния период.

Парите започват на няколко транша да влизат в банковите сметки от 03.05.2017, съобщи лично проф.д-р Христо Бозуков.

Въпреки усилията на министъра средствата да са по-рано трансферирани, това не стана, заради тежката и отнемаща време процедура.

Какво казва ЕС за този сектор в частичен и общ план

Евро комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви, че за поддържането на хранителна сигурност и високи стандарти при храните подкрепата за европейските фермери трябва да продължи чрез ОСП.
Хоган отбеляза още, че е необходимо да се инвестира повече и по-рационално в трансфера на знания и иновации с цел да се произвежда повече от по-малко и по-качествено.
Това може да включва използване на повече нови технологии, но също и възвръщане на традиционните селскостопански практики в някои райони. Той допълни, че тютюнопроизводството трябва да отиде в миналото, а на негово място да се премине към био и маслодайни култури, които имат огромен потенциал на пазара.
Относно бюджета на ОСП след 2020 г. комисар Хоган сподели, че ако ЕС ще се стреми към постигане на целите на ООН, то следва да се предвидят съответните стимули за стопанствата, но с уговорката, че размерът на бюджета все пак е политическо решение. Това, което на този етап е ясно е, че земеделската политика на ЕС ще бъде фокусирана върху околната среда.
В рамките на дискусията по темата депутатът в Европейския парламент Джовани Ла Виа посочи, че за провеждането на нови политики, съобразно целите на ООН, ще е необходимо заделяне на повече средства от европейския бюджет за подкрепа на фермерите.

Leave a Comment