Бозуков и сортовете тютюн

Трите сорта,които миналата година официално бяха признати от Изпълнителната агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, се развиват успешно.

Както е известно, това стана милата година. Светилото в научните разработки доц. д-р Христо Бозуков е съавтор на два от тях, заедно с доц. Георги Станкев. Първият от двамата е действащ секретар на НКТБ.

Двамата учени в екип създадоха Дупница 160 и Дупница 733. Третият сорт – Басма 79 е на проф. Димитър Диманов от Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково.Модел 2

И двата нови сорта – Дупница 160 и Дупница 733, са хибриди, получени от кръстосването на ориенталските тютюни Рила 82Ф и Крумовград 988. При Дупница 160 височината на растенията варира между 110 и 150 см, докато при втория те са по-високи и достигат до 170 см. При първия сорт вегетационният период на растението трае около 70-75 дни, а при Дупница 733 е около 85-90 дни.

Leave a Comment