Европа каза: Още пари за тютюнопроизводителите в Гърция, вдигат им подпомагането с 15%

Гръцките производители на тютюн от тази година ще получават с 15% повече, отколкото през миналата. Това стана ясно от изказването на Илхан Ахмед, който е депутат в парламента от Комотини. С една дума: Върнаха премията за тютюн в Гърция. Така накратко от близо седмица се излъчват репортажи за извоюването на повече пари за дребните производители.

Брюксел разреши да се подпомагат всички дребни производители от неразвити в почвено отношение зони в планинските и полупланински региона на Северна и Централна Гърция. Получихме цяла папка с документи, от които става ясно, че националните правителства могат да направят това, ако имат възможност да подпомогнат стопаните, а правителството в Атина гарантира за това, както става всяка година, обясни Ахмед на пресконференция в кабинета си.

https://www.facebook.com/ilhan.ahmet1

же

В този си отговор на еврокомисаря земеделието Г-н Хоган дава допълнително разяснение, че „земя за всякакъв вид агро производство може да бъде получи средства от схемата за основно плащане, определени съгласно дял III от Регламент ( EU) No. 1307/2013, при условие че земеделският производител активира правата и отговарят на определението за „допустим хектар“ (член 32, параграф 2) от регламента).

Държавите-членки могат да решат да отпуснат допълнителна помощ за земеделските стопани, чиито стопанства се намират в райони с неблагоприятни природни условия, определени в Глава IV – членове 48 и 49 от посочения регламент. Накрая, Регламент (ЕС) No. 1305/2013 дава информация относно развитието на селските райони също така позволява на държавите-членки да предоставят плащания на районите с природни или други специфични ограничения „. Според Ахмет Илхан всичко е в ръцете на правителството сега, и след месец да започне изплащането на парите за тютюнопроизводителите в Тракия.

Въпросът към Европейската комисия за Басма

Отговорът на Европейската комисия  конкретно за отглеждането на тютюн в Тракия >>>

По-конкретно: „Развитието на планинските и необлагодетелстваните селски райони, по същество е процес на регионално развитие и вид социална политика към най-бедните производители. Ние трябва да говорим за един цялостен подход към развитието на селските райони, където културата, околната среда, имат своята стойност и спецефичност, понятието за обработка, подобряване качеството на живот и всичко, което свързваше заедно в една програма. Това е логиката на интегрирано развитие, затова може да се отпускат допълнителни средства, а за конкретния случай може да се вдигне това с 15% в сравнение с 2015 година.

9D58DB2F38C495FD3F59B7D002884A5DТой трябва да намери начин да се чувстват граждани в гръцката област и особено в планинските и бедни части, че политиките, произтичащи от ЕС транспортирани на техническо ниво, това не е нещо далечно от тях, те са засегнати, това е за тях, че е в непосредствена близост до тях. Тези области не само имат недостатъци, те имат предимства. Ние от ЕК сме убедени, че точно в период на криза, когато гражданите се чувстват застрашени, правителството да може да ги подпомага според нуждите им и възможностите на бюджета. Така се запазва репутацията на страната, която иска да гарантира устойчиво развитие в региони, където природните ресурси не са толкова богати за населението.

Допълнително се уточни с търговското дружество Philip Morris, че е необходимо влагането на ориенталски сортове тютюн в техните производтва на цигари, което да гарантира изкупуването на продукцията, на такива нива, които да удовлетворяват и двете страни.

Така се гарантира жизнен стандарт, който да задържи 6 800 семейства в това производство, за да не се получи трудова миграция, която е нежелана от местната и национална власт. Еврокомисарите на Гърция защитиха правото на по-висока субсидия, която да бъде от 5% до 15% в зависимост от мащабите на производство и нуждите на регионите.

Предложението на тютюнопроизводителите от Консорциум „Еврос-Родопи“ (съюзна структура подобна на НКТБ) се разпределя от позицията на резерв на стълб B на новата ОСП за Гърция в размер на 2,2 млрд. Евро. Така за тази година всеки един регистриран производител от този консорциум ще вдеме по 3 евро на килограм за укрепване на цените на тютюна, така че отглеждането му да продължи да бъде жизнеспособно и рентабилно като опция за земеделските стопани в Тракия, за които тютюна и отглеждането му, са начин на живот и част от културата на своите общества. В следващите седмици се надяваме всички кметове на населени места от Тракия и област Еврос да получат информация, която да предоставят на производителите по метста “

По същото време производители на сорта Басми в Комотини обясниха пред националната телевизия ЕРТ1, че разходите им за отглеждане на тютюн на декар са достигнали по 200 евро, а приходите около 500 евро на единица площ.

Така сме го пресметнали при редовно поливане и включени помпи, ще имаме добив от 90-110 кг./дка. Цената е от 4,5 до 5,5 евро за килограм, допълват производители от Комотини пред камерата на ТВ.

Малките производители от тази част на страната имат чиста печалба от отглеждане на тютюн, след като се приспаднат разходите от около 11 500 евро на година за 3-членно семейство. Тук не са включени приходите от националното подпомагане. Всяко семейство получава годишно от 2800 до 3500 евро, ако е със стопанство от 5 до 7 дка, уточнява медията.

 


ОЧАКВАЙТЕ ВТОРА ЧАСТ НА ТЕМАТА С НАЦИОНАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ В ГЪРЦИЯ !

 

Leave a Comment