Асен Кичуков: Работим с Института по тютюна, но това производство си отива

Председателят на НКТБ Асен Кичуков разясни основните насоки пред тютюнопроизводството. Като акцентира на това, че браншовата организация активно работи с научните работници от Института по тютюна и светилата на науката в него.

Кичуков заяви също така, че има алтернативи пред колегите му за производство на биогорива от суровината, но като цяло този поминък си отива. Средствата по Схемата за прeходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството намаляват с 13 %. Това стана ясно след приключването Консултативния съвет по тютюна, който се проведе в Министерството на земеделието и храните.

Според европейския Регламент националните плащания до 2020-та година трябва да намаляват с по 5 % на годишна база. По думите на Асен Кичуков от Националната асоциация на тютюнопроизводителите през тази година парите ще бъдат по-малко.

Leave a Comment